Fiskekrogen vid havet

Fiskekrogen vid havet

Historia

Fiskeläget Rovögern/Rovan

 

Fiskeläget Rovögern/Rovan är ett av de äldsta och anrikaste fiskelägena utmed Norrlandskusten och har varit aktiv fiskehamn sedan urminnes tider. På den tiden fanns ett tjugotal aktiva båtlag som fiskade framförallt strömming och lax.

 

I början av 1900-talet fanns det bara en stig från Täfteå by och på 40-talet diskuterades anläggande av en fiskehamn i åmynningen i Täfteå (Strana). Muddring skulle emellertid bli för kostsamt och man bestämde sig för att fortsätta och satsa på Rovögern/Rovan.

 

I mitten av 50-talet erhölls statsbidrag för byggande av väg, kaj och vågbrytare. 1965 fick Rovögern elektricitet och telefonen. 1985 startade sophämtning och 1989 började Postverket med lantbrevbärartjänster.

 

Idag har Rovögern över 110 permanentbostäder, över 200 fritidsbostäder och en nyanlagd sex meters belagd väg.

 

Ljusboj till storryssjor. En fotogenlykta var monterad på en träram som flöt på vattnet. Med ljusbojens hjälp kunde storryssjorna lokaliseras i mörker. Bojen fungerade också som varningslampa för timmerbogserare m.fl. som kunde vara i farten.

 

Kvarkenfisk AB

Svartviken 50
907 88 Täfteå

Kontakt

090-12 99 90
info@kvarkenfisk.se

Följ oss

Instagram
Facebook
Kvarkenfisk utsedd för fjärde året i rad av White Guide!
Information om cookies